20. april 2015

Tørklædet der signalerer fællesskab

Det Gule Tørklæde er et initiativ, der er udsprunget af en gruppe af sygdomsramte og deres pårørende, som kæmper for anstændig behandling. Tomas Vogter, der selv er medlem af gruppen ville give en bedre mulighed for at skabe synlighed for mennesker der direkte eller indirekte er ramt af sygdom.

Ved at iføre sig et gult tørklæde, enten fysisk eller virtuelt, kan mennesker, der i kraft af deres situation har begrænsede ressourcer, på en simpel måde fortælle et vigtigt budskab. Merete, der er har nomineret Tomas og Det Gule Tørklæde fortæller, hvordan disse grupper ofte bliver marginaliseret og overset i samfundet, men med tørklædet kan skabe opmærksomhed og følelsen af fællesskab.

Udover det visuelle arbejde fungerer gruppen nemlig også som et sted, hvor medlemmerne kan fortælle deres historier og dele reaktionerne på Facebook.

Du kan læse nomineringen her: Det gule tørklæde