29. maj 2015

Skive Folkeblad: Skive fH indstillet til fællesskabspris

Artikel fra Skive Folkeblad.

Skive forenede Håndboldklubber er blevet indstillet til årets udgave af Fællesskabsprisen.

Det er den tidligere Skive fH-spiller og -træner, Stefan Hermann, som har indstillet håndboldklubben til prisen. Stefan Hermann er i dag rektor på Professionshøjskolen Metropol i København.

Det er andet år i træk, Fællesskabsprisen uddeles. Den er opstået som en hyldest til de mange men- nesker, der gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark.

I indstillingen fra Stefan Hermann står der blandt andet:

»Skive fH har været og er et helt afgørende element i mange unge menneskers liv og i civilsamfundet i Skive og i kommunen som sådan. Klubben var en vital og bæ- rende del i mit eget liv fra slutningen af 1970’erne til starten af 1990’erne. Bå- ret af frivillige, der lavede kampprogrammer, skrev køresedler, pumpede bolde og vaskede tøj og trænede ungdomsholdene. Og som hver søndag bakkede deres unger og hold op. Som aldrig svigtede. Og som havde overskud til at etablere det store ungdomsstævne Hancock Cup med deltagere fra hele landet og udlandet.«

»Skive fH har udviklet sig med en kolossal bredde i en betydelig ungdomsafdeling på knap 40 hold og et net af trænere, frivillige og aktører om klubben, hvoraf mange har trådt deres barnesko i klubben og nogle har været med siden 1970’erne. For mig er (stadigt aktive) figurer som Viggo Villadsen, Kaj Aakjær, Erik Christensen og andre mine barn- og ungdoms helte. De har påvirket tusindvis af unge uden andet ærinde end at dele glæden ved håndbold og fællesskab, og har skabt et fantastisk samlingspunkt i Skive.«

Fællesskabsprisen er opstået i et samarbejde mellem politikeren Mette Fre- deriksen (S), 3F, Dansk Metal, DFDS, HK, ISS, Falck, PensionDanmark, Skanderborg Kommune, Professionshøjskolen Metropol og VIA University College.

Om prisen oplyser initi- ativtagerne blandt andet: I Danmark har vi en lang tradition for et stærkt fællesskab. Danmark er fyldt af mennesker, der hver dag i deres arbejde og med de- res frivillige engagement gør fællesskabet til konkret virkelighed. Vi kender dem alle. Kollegaen, der med humør og overskud spreder glæde på arbejdspladsen, naboen der altid træder til med en hjælpende hånd eller foreningslederen, der gør det endnu sjovere at samles om en fælles sag. De mennesker fortjener en anerkendelse for at yde det lille ekstra for os andre i hverdagen.

Frem til den 29. maj kan enkeltpersoner og grupper af medarbejdere eller fri- villige, der fortjener en anerkendelse af deres indsats for fællesskabet, nomineres til prisen.

Et jurypanel bestående af partnere bag prisen udvælger i alt 10 vindere af Fæl- lesskabsprisen 2015, der hædres ved prisoverrækkelsen den 18. juni.

tj