19. august 2015

Fællesskabsprisen på DR

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/haedres-hjaelpe-fattige-boern-ind-i-faellesskabet